10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên “Nên biết”

0
72

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên “Nên biết” chứ không phải là “Phải biết”. Nhưng bạn nên biết rằng các công cụ này đang được sử dụng rất phổ biến bởi những lập trình viên chuyên nghiệp.

Sử dụng công cụ hỗ trợ cũ có thể hoàn thành công việc => Hoàn toàn tốt

Nhưng các công cụ mà tôi chỉ ra cho bạn hoàn toàn mang lại lợi ích nhiều hơn nếu bạn biết tận dụng.

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên

Nếu có công cụ hỗ trợ tốt hơn nào đó mà bạn biết thì hãy chia sẻ cho cộng đồng Lập trình viên chúng ta nhé.

1. JetBrains Tools App

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: JetBrains Toolbox

JetBrains Toolbox

Bộ công cụ hỗ trợ Lập trình viên của JetBrains. Đây là một trong những nhà sản xuất công cụ hỗ trợ Lập trình tốt nhất thị trường.

Bạn sẽ được kế thừa những tinh hoa từ nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu.

2. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Dash

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Dash

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Dash

Một API documentation tuyệt vời và trình quản lý code.

3. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: DBeaver

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: DBeaver

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: DBeaver

Universal SQL Client như MYSQL, Postgres, v.v

4. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Studio 3T

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Studio 3T

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Studio 3T

IDE dễ dàng cho người quản lý và nó miễn phí cho MongoDB

5. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Spark

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Spark

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Spark

Quản lý quy mô lớn và sắp xếp email của bạn trong khi lập trình

6. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Trình duyệt Tor

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Trình duyệt Tor

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Trình duyệt Tor

Trình duyệt Củ hành (Tor) giúp bạn ẩn danh trực tuyến. Bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bảo vệ và chống lại giám sát mạng và phân tích dữ liệu

7. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Alfred

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Alfred

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Alfred

Ứng dụng giành giải thưởng giúp tăng hiệu quả với các hotkey, keyword, mở rộng văn bản và hơn thế nữa. Hỗ trợ tìm kiếm trên máy Mac và web để đạt hiệu quả hơn, tùy chỉnh và kiểm soát Mac của bạn.

8. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: GitKraken

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: GitKraken

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: GitKraken

GitKraken: Git GUI phổ biến nhất cho Windows, Mac và Linux

9. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: StarUML3

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: StarUML3

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: StarUML3

Nền tảng mô hình hóa all-in-one UML, SysML, BPMN cho Agile, Quản lý quy trình ADM EA TOGAF.

10. Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Insomnia

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Insomnia

10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên: Insomnia

Insomnia Cross-platform REST API Client trực quan nhất.

Trên đây là 10 Công cụ hỗ trợ Lập trình viên làm việc rất tốt. Bản thân tôi cũng đang sử dụng những công cụ này để hỗ trợ làm việc bên cạnh các công cụ phổ biến như Git, GitHub, …

Nếu bạn đang sử dụng công cụ nào mà thấy thực sự hiệu quả. Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here