10 React Overlay Component TỐT NHẤT

0
3
10 React Overlay component tốt nhất
10 React Overlay component tốt nhất

1. React Loading Overlay

Một component Loading Overlay đơn giản, có thể tùy chỉnh với hiệu ứng nhấp nhả, chuyển tiếp mượt mà.

Loading Overlay hỗ trợ hiệu ứng fade, spinner và cả message.

Tìm hiểu chi tiết về component này trên GitHub

2. React Overlays

Tiện ích để tạo các thành phần overlay mạnh mẽ.

Xem bản Demo và tài liệu tại:
https://react-bootstrap.github.io/react-overlays/use-popper

Hoặc xem trên GitHub

3. React Bootstrap Dialog

Đó là react component Modal-dialog dựa trên Modal trong React-bootstrap.

Nó có thể cấu hình và dễ sử dụng thay vì window.alert hoặc window.confirm trong ứng dụng React của bạn.

Demo: https://akiroom.github.io/react-bootstrap-dialog/

Xem thêm trên GitHub

4. React aria modal

Một bản truy cập đầy đủ và linh hoạt dựa theo WAI-ARIA Authoring Practices.

Module này cung cấp một tối thiểu theo kiểu ‘container’ component với trình bày demo đầy đủ. Nó cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các nội dung.

Module này tập trung vào sự “Linh hoạt”, có nghĩa là nó cung cấp nội dung tối thiểu, chỉ đủ để có được nhiều việc – nhưng không cung cấp sản phẩm ‘hoàn thành’.

Bạn cần phải thêm thắt để hoàn thiện thêm theo phong cách của mình.

Demo: http://davidtheclark.github.io/react-aria-modal/demo/

Xem thêm trên GitHub

5. React modal

Một React modal với animations.

Demo: https://chenjiahan.github.com/rodal

Xem thêm trên GitHub

6. React-modal2

React-modal2 là modal component đơn giản cho React.

  • Unopionated
  • Stateless (dumb component)
  • Accessible
  • Universal/Isomorphic
  • Được xây dựng từ tập hợp các module có thể tái sử dụng

Xem thêm trên GitHub

7. React dock

Đây là React component có thể thay đổi kích thước

Demo: http://alexkuz.github.io/react-dock/demo/

Xem thêm trên GitHub

8. React modal

Khả năng truy cập là một thành phần chính của bất kỳ ứng dụng web hiện đại nào.

Do đó, Modal này được xây dựng đáp ứng các yêu cầu về khả năng truy cập của web hiện đại.

Nó tập trung vào khả năng tiếp cận trong khi cung cấp một modal component có khả năng, có chức năng để sử dụng chung.

Doc: https://reactjs.github.io/react-modal

9. React SkyLight

React SkyLight là một react component đơn giản cho các modal và dialog. Thiết kế mạnh mẽ, nhẹ và tùy biến.

10. Boron

Một bộ sưu tập các dialog động với React.js.

React 0.14+ Use boron 0.2
React 0.12+ Use boron 0.1

Demo: http://madscript.com/boron/

Xem thêm trên GitHub

Bạn còn biết React Overlay Component nào tốt nữa không? Hãy chia sẻ Component bạn thích nhất hoặc là hay sử dụng nhất bên dưới nhé.

DevNET

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here