6 điều lập trình viên Java nên học vào năm 2020

0
89

1.DevOps (Docker và Jenkins)
Đây là một lĩnh vực chúng tôi nhận thấy nhiều công ty đang chuyển sang DevOps áp dụng liên tục tích hợp và triển khai từ năm ngoái đến nay. DevOps rất rộng lớn và bạn cần học nhiều công cụ cũng như nguyên tắc. Bạn không cần lo lắng quá vì chúng tôi sẽ chia sẻ DevOps RoadMap giúp bạn có thể theo dõi và học tập DevOps thành thạo.

2.Git
Git và Github đã xuất hiện được một thời gian, và nhiều lập trình viên chưa thành thạo Git? Đơn giản là vì họ chưa cần đến nó vì có thể có mã trong SVN hoặc CVS. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các công ty đang di chuyển các dự án của họ từ SVN, CVS đến Git, đây là thời gian để học và thành thạo Git.

3. Java 9,10,11,12 hoặc có thể 13
Hiện tại chủ yếu các lập trình viên đễ sử dụng Java 8 và sẽ dành thời gian tìm hiểu các tính năng mới của Java 9, Java 10 , Java 11 và Java 12 vào năm 2020. Nhưng nhìn chung Java 8 vẫn là ưu tiện hiện tại cho đến khi thị trường chuyển hướng. JDK 9 mang đến nhiều ưu điểm về các mô-đun, Ghép hình, Luồng phản ứng, API quy trình, ứng dụng khách HTTP2, JShell và các cải tiến API như các phương pháp của bộ sưu tập. Tương tự, JDK 10 mang đến var để mang đến cho bạn một hương vị của kiểu gõ động và một số cải tiến của GC.

4. Spring Security 5.0

Đây là bản nâng cấp lớn thứ ba trên Spring Eco-System. Phiên bản thứ 5 của khung bảo mật phổ biến và chúng ta phải tìm hiểu với Spring Security để nắm rõ các tính năng 5.0 tại thời điểm này.

5. Angular 2+ hoặc React JS

Hai khung JavaScript này đã thay đổi hoàn toàn cách bạn phát triển các ứng dụng web.
Là một nhà phát triển Java, bạn nên sử dụng Servlet, JSP và jQuery ở phía máy khách và cẩn thử với Angular hoặc React.

6. Spark Spark và Kafka

Một điều nữa các bạn cần khám phá sâu vào năm 2020 là không gian Dữ liệu lớn và đặc biệt là khung Apache Spark và Apache Kafka .

Trên đây là 6 chú ý các bạn cần nếu học Java vào 2020. Để có thể thành thạo bạn có thể tham khảo khóa học Java Sullstack tại NIIT-ICT Hà Nội ngay hôm nay!

Xem thêm: Java hay Python?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here