Cách tùy chỉnh môi trường VBA thông qua tab Editor

0
81

Nếu bạn nghiêm túc về việc trở thành một lập trình viên Excel, bạn sẽ dành nhiều thời gian với các mô-đun VBA trên màn hình của mình. Để giúp mọi thứ thoải mái nhất có thể, VBE cung cấp khá nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Khi VBE hoạt động, chọn Công cụ → Tùy chọn. Bạn sẽ thấy một hộp thoại có bốn tab: Trình chỉnh sửa, Định dạng Trình chỉnh sửa, Chung và Kết nối. Dành một chút thời gian để khám phá một số tùy chọn được tìm thấy trên mỗi tab.

Hình dưới đây cho thấy các tùy chọn được truy cập bằng cách nhấp vào tab Trình soạn thảo của hộp thoại Tùy chọn. Sử dụng tùy chọn trong tab Trình biên tập để kiểm soát cách thức một số thứ hoạt động trong VBE.

Tùy chọn Kiểm tra cú pháp tự động

Cài đặt Kiểm tra cú pháp tự động xác định xem VBE có bật hộp thoại hay không nếu phát hiện lỗi cú pháp trong khi bạn nhập mã VBA. Hộp thoại cho biết đại khái vấn đề là gì. Nếu bạn không chọn cài đặt này, VBE sẽ đánh dấu các lỗi cú pháp bằng cách hiển thị chúng bằng một màu khác với phần còn lại của mã và bạn không phải đối phó với các hộp thoại xuất hiện trên màn hình.

Tùy chọn Yêu cầu khai báo biến

Nếu tùy chọn Khai báo biến yêu cầu được đặt, VBE sẽ chèn một câu lệnh Tùy chọn rõ ràng vào đầu mỗi mô-đun VBA mới mà bạn thêm. Khi câu lệnh Tùy chọn xuất hiện trong mô-đun của bạn, bạn phải xác định rõ ràng từng biến bạn sử dụng.

Tùy chọn Thành viên danh sách tự động

Nếu tùy chọn Thành viên danh sách tự động được đặt, VBE sẽ cung cấp một số trợ giúp khi bạn nhập mã VBA. Nó hiển thị một danh sách sẽ hoàn thành một cách hợp lý câu lệnh bạn đang gõ. Tính năng này là một trong những tính năng tốt nhất trong VBE.

Tùy chọn Thông tin nhanh tự động

Nếu tùy chọn Tự động thông tin nhanh được chọn, VBE sẽ hiển thị thông tin về các hàm và đối số của chúng khi bạn nhập. Hành vi này tương tự như cách Excel liệt kê các đối số cho hàm khi bạn bắt đầu nhập công thức mới.

Tùy chọn Mẹo dữ liệu tự động

Nếu tùy chọn Mẹo dữ liệu tự động được đặt, VBE sẽ hiển thị giá trị của biến mà con trỏ của bạn được đặt khi bạn gỡ lỗi mã. Tùy chọn này được bật theo mặc định và thường khá hữu ích. Không có lý do để tắt tùy chọn này.

Cài đặt thụt lề tự động

Cài đặt thụt lề tự động xác định xem VBE có tự động thụt lề từng dòng mã mới giống như dòng trước đó hay không. Hầu hết các nhà phát triển Excel đều quan tâm đến việc sử dụng các thụt lề trong mã của họ, vì vậy tùy chọn này thường được giữ nguyên.

Thanh công cụ Chỉnh sửa của VBE (được ẩn theo mặc định) chứa hai nút hữu ích: Indent và Outdent. Các nút này cho phép bạn nhanh chóng thụt lề hoặc vượt qua một khối mã. Chọn mã và nhấp vào một trong các nút này để thay đổi thụt lề của khối.

Tùy chọn Chỉnh sửa văn bản kéo và thả

Tùy chọn Chỉnh sửa văn bản kéo và thả, khi được bật, cho phép bạn sao chép và di chuyển văn bản bằng cách kéo và thả bằng chuột.

Tùy chọn Mặc định cho Toàn mô-đun

Tùy chọn Mặc định cho Toàn mô-đun đặt trạng thái mặc định cho các mô-đun mới. (Nó không ảnh hưởng đến các mô-đun hiện có.) Nếu được đặt, các quy trình trong cửa sổ mã sẽ xuất hiện dưới dạng một danh sách có thể cuộn. Nếu tùy chọn này bị tắt, bạn chỉ có thể thấy một quy trình tại một thời điểm.

Tùy chọn Dấu phân cách thủ tục

Khi tùy chọn Trình phân tách thủ tục được bật, các thanh phân cách xuất hiện ở cuối mỗi quy trình trong cửa sổ mã. Các thanh phân cách cung cấp một đường trực quan đẹp giữa các thủ tục, giúp dễ dàng xem nơi một đoạn mã kết thúc và đoạn mã khác bắt đầu.

Xem thêm: Sử dụng VBA để tạo bản đồ trang tính

Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here