Cần chú ý gì về PHP khi đi phỏng vấn?

0
27

Công nghệ của nó thay đổi bao lâu một lần?

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2011, Nhóm phát triển PHP đã triển khai tiến trình phát hành các phiên bản mới hơn cho PHP trong tương lai. Theo hệ thống này, ít nhất một bản phát hành sẽ bị loại bỏ mỗi tháng. Mỗi năm một lần, một bản phát hành nhỏ sẽ giảm xuống, có thể bao gồm các tính năng mới.

Mỗi bản phát hành nhỏ ít nhất phải được hỗ trợ trong hai năm với các bản sửa lỗi và bảo mật. Tiếp theo là ít nhất một năm chỉ có các bản sửa lỗi bảo mật, trong tổng số quá trình phát hành kéo dài ba năm cho mỗi bản phát hành nhỏ.

Không có tính năng mới nào, trừ khi nhỏ và khép kín, sẽ được đưa vào một bản phát hành nhỏ trong quá trình phát hành ba năm. Các phiên bản mới nhất của PHP là PHP 7.2.29, PHP 7.3.16 và PHP 7.4.4 được phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Có sẵn nhiều nguồn lực / công cụ / công nghệ không?

PHP bao gồm các thư viện mã nguồn mở và miễn phí khác nhau trong bản phân phối nguồn của nó hoặc sử dụng chúng trong các bản dựng nhị phân PHP.

Về cơ bản, PHP là một hệ thống i nternet -aware với các mô-đun tích hợp để truy cập các máy chủ Giao thức truyền tệp (FTP) và nhiều máy chủ cơ sở dữ liệu, bao gồm PostgreSQL , MySQL , Microsoft SQL Server và SQLite (là một cơ sở dữ liệu nhúng), máy chủ LDAP , và những người khác.

Nhiều hàm quen thuộc với các lập trình viên C, chẳng hạn như các hàm trong họ , có sẵn trong các bản dựng PHP chuẩn. Ngôn ngữ này cho phép các nhà phát triển viết các phần mở rộng bằng C để thêm chức năng cho ngôn ngữ PHP. Các phần mở rộng PHP có thể được biên dịch tĩnh thành PHP hoặc được tải động trong thời gian chạy.

Các PHP Framework phổ biến nhất bao gồm:

– Zend Framework

– Symfony

– Yii

– Laravel

– CakePHP

Hệ thống quản lý nội dung PHP phổ biến nhất bao gồm:

– WordPress

– Drupal

– Joomla

– Magento

Những gì một LTV PHP nên biết về?

Các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm một số kỹ năng của nhà phát triển PHP. Trước hết, nhà phát triển PHP cần phải làm quen với các khái niệm OOP (Lập trình hướng đối tượng) được sử dụng rộng rãi trong các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Nó cũng sẽ giúp ích cho họ nếu họ đã quen với các khung PHP dựa trên MVC ( Model View Controller) khác nhau .

Thứ hai, nhà phát triển cần có kinh nghiệm trong việc tạo và sử dụng các dịch vụ web. Điều này cực kỳ quan trọng vì các nhà phát triển sẽ sử dụng một số dịch vụ web của bên thứ ba trong các dự án của họ.

Một số kỹ năng nhà phát triển PHP khác mà nhà phát triển phải thông thạo bao gồm khung kiểm thử đơn vị, xử lý các yêu cầu HTTP, phân tích cú pháp JSON, XML và sử dụng trình cài đặt gói, ví dụ như composer, lê, pecl, mã tối ưu hóa hiệu suất, v.v.

Loại kinh nghiệm nào là quan trọng cần tìm kiếm ở một nhà phát triển PHP?

Hầu hết các nhà phát triển đều có bằng cử nhân về khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan đến CNTT khác. Nhưng giáo dục chính quy là không cần thiết. Để chuẩn bị cho sự nghiệp phát triển PHP, sự hiểu biết của nhà phát triển cần bao gồm các khóa học về kiến ​​trúc máy tính, thuật toán và cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ điều hành, lý luận định lượng và lập trình web.

Điều cần thiết đối với một nhà phát triển PHP là có kiến ​​thức về Ajax, jQuery và MySQL. Trở thành nhà phát triển Full-Stack với các kỹ năng sử dụng JavaScript, CSS và HTML để viết mã trang web đúng cách cũng rất quan trọng vì những kỹ năng này cho phép họ sửa chữa những sai lầm của một nhà thiết kế web.

Các kỹ năng của nhà phát triển PHP trong CakePHP (khuôn khổ web mã nguồn mở) và PHPUnit (khuôn khổ thử nghiệm đơn vị) cũng trở nên quan trọng. Các kỹ năng khác sẽ hữu ích cho họ để học là API, Unix / Linux và Kiến trúc khung MVC. Tất cả các kỹ năng kỹ thuật này sẽ rất quan trọng đối với các nhà phát triển cho dù họ làm việc trong môi trường công ty hay làm việc tự do. Nếu bạn đang thuê một nhà phát triển PHP, kinh nghiệm thương mại và mã nguồn mở có vẻ là trải nghiệm phù hợp nhất mà ứng viên có thể có. 

Hãy tham khảo khóa học PHP Fullstack để làm chủ ngôn ngữ hot hit này!