Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020

5 ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất mà bạn...

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật số và thông tin công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Trong thời...

8 Cách học Python nhanh nhất

1. TRÌNH BÀY CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PYTHON SAU ĐÂY. Ở mức tối thiểu, bạn (và tài...

PHP và Java có gì giống và khác nhau?

So sánh đầy đủ giữa PHP và Java Nhìn vào những gì Java và PHP cung cấp có thể...

Ngôn ngữ lập trình: Chọn JAVA hay PHP?

Một khi chúng ta bắt đầu viết mã, thường có cùng một câu hỏi: chọn ngôn ngữ nào?  Các...

Lập trình hướng đối tượng (OOPs) trong Java

Lập trình hướng đối tượng: Như tên cho thấy, Lập trình hướng đối tượng hoặc OOP dùng để chỉ các ngôn ngữ sử...

Kiến thức cơ bản về lập trình Java

Java là một trong những nền tảng và ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nền...

Bắt đầu học Java như thế nào?

Java là một trong những ngôn ngữ và nền tảng lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Nền tảng...

Có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình máy tính?

Tổng số ngôn ngữ máy tính tồn tại là khoảng 9.000, mặc dù có 50 ngôn ngữ lập trình được sử dụng...

Ajax là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Nếu bạn hy vọng làm việc trong lĩnh vực phát triển web , có thể bạn sẽ cần hiểu một vài điều...

JavaScript – Hello World

Một trong những chương trình đầu tiên bạn có thể viết để đảm bảo phiên bản Node của bạn hoạt động là...

Recent Posts