Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023

Top 10 ngôn ngữ lập trình hàng đầu năm 2021

1. JavaScript  Nhiều ngôn ngữ xuất hiện và biến mất nhưng JavaScript là một trong số ít...

Ứng dụng web Python: Triển khai tập lệnh dưới dạng ứng...

Bạn đã viết một tập lệnh Python mà bạn tự hào và bây giờ bạn muốn giới thiệu nó với thế giới. Nhưng làm...

JavaScript so với Python

Trong phần này, bạn sẽ so sánh Python và JavaScript từ góc nhìn của Pythonista. Sẽ có một số khái niệm mới ở...

Hướng dẫn phát triển web Python

Python là một ngôn ngữ đẹp. Nó dễ học và thú vị, và cú pháp của nó (các quy tắc) rõ ràng và...

Tuples trong Python

Một bộ tuple là một tập hợp các đối tượng có thứ tự và bất biến. Tuples là các chuỗi, giống như danh...

Python – Lập trình mở rộng với C

Bất kỳ mã nào bạn viết bằng bất kỳ ngôn ngữ biên dịch nào như C, C ++ hoặc Java đều có...

Python – Lập trình GUI (Tkinter)

Python cung cấp các tùy chọn khác nhau để phát triển giao diện người dùng đồ họa (GUI). Quan trọng nhất được liệt...

Python – Xử lý XML

XML là một ngôn ngữ mã nguồn mở, di động cho phép các lập trình viên phát triển các ứng dụng mà...

Python – Lập trình đa luồng

Chạy một số luồng tương tự như chạy một số chương trình khác nhau đồng thời, nhưng với những lợi ích sau:

Python OOP

Python đã là một ngôn ngữ hướng đối tượng kể từ khi nó tồn tại. Do đó, việc tạo và sử dụng các...

Recent Posts