Công việc của C&B như thế nào?

0
25

Như bài trước đã giới thiệu C&B là gì? Vai trò của C&B như thế nào? Bài này chúng tôi giới thiệu về công việc của C&B là gì?

Công việc của C&B được chia là 4 phần chính như sau:

  1. Công tác lương thưởng và chế độ, chính sách đối với người lao động

– Bộ phận C&B xây dựng, ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế liên quan đến lao động, tiền lương, các chế độ chính sách, đãi ngộ cho người lao động.

– Bộ phận C&B thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký nội quy lao động, Tính toán, quyết toán mức thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên có mức thu nhập đóng thuế theo quy định pháp luật.

– Bộ phận C&B tạo lập bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp, thưởng, làm thêm giờ, làm ca … theo đúng Quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

– Bộ phận C&B thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các chế độ liên quan đối với người lao động theo quy định.

– Bộ phận C&B lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các chế độ đã được duyệt theo kế hoạch đã phê duyệt

– Bộ phận C&B thực hiện các công việc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

– Bộ phận C&B làm việc với các cơ quan quản lý và nhà nước về thanh tra, kiểm tra lao động và chế độ chính sách cho người lao động.

2. Công tác thi đua, khen thưởng & kỷ luật

– Xây dựng quy chế khen thưởng, thực hiện các chính sách đãi ngộ để đảm bảo chính xác so với chính sách của công ty, minh bạch & tập trung vào các tiêu chí khách quan.

– Tổ chức, phát động các chương trình thi đua. Định kỳ, đột xuất (nếu có) tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng; Công tác kỷ luật lao động theo quy định của công ty.

– Thực hiện các chính sách đãi ngộ và thưởng để đảm bảo chính xác so với chính sách của công ty, minh bạch & tập trung vào các tiêu chí khách quan.

3. Công tác nghiên cứu, xây dựng & tổ chức thực hiện các quy chế, quy định

– Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty, trình duyệt và giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình, quy định đã được duyệt.

– Lập phương án, tổ chức thực hiện các Quyết định, Quy định chung của Ban lãnh đạo và giám sát việc thực hiện.

4. Các nhiệm vụ khác

  • Tổ chức lưu trữ và chịu trách nhiệm quản lý chung tất cả các tài liệu, hồ sơ, văn bản của Ban nhân sự.
  • Thống kê, báo cáo định kỳ
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Thủ trưởng nhân sự

Trên đây là những nhiệm vụ của C&B, các bạn có nhu cầu học C&B có thể tham khảo khóa học C&B tại NIIT-ICT Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết

Xem thêm: C&B là gì? Vai trò của C&B như thế nào?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here