Điều khiển ActiveX trong VBA Excel

0
187

Tìm hiểu cách tạo điều khiển ActiveX , chẳng hạn như nút lệnh, hộp văn bản, hộp danh sách, v.v … Để tạo điều khiển ActiveX trong VBA Excel , hãy thực hiện các bước sau.

1. Trên tab Nhà phát triển , nhấp vào Chèn.

2. Ví dụ: trong nhóm Điều khiển ActiveX, bấm Nút lệnh để chèn điều khiển nút lệnh.

3. Kéo một nút lệnh trên bảng tính của bạn.

4. Nhấp chuột phải vào nút lệnh (đảm bảo Chế độ thiết kế được chọn).

5. Nhấp Xem mã.

Lưu ý: bạn có thể thay đổi chú thích và tên của điều khiển bằng cách nhấp chuột phải vào điều khiển (đảm bảo Chế độ thiết kế được chọn) và sau đó nhấp vào Thuộc tính. Thay đổi chú thích của nút lệnh thành ‘Áp dụng màu văn bản màu xanh’. Hiện tại, chúng ta sẽ để CommandButton1 làm tên của nút lệnh.

Trình soạn thảo Visual Basic xuất hiện.

6. Thêm dòng mã được hiển thị bên dưới giữa Private Sub CommandButton1_Click () và End Sub.

7. Chọn phạm vi B2: B4 và nhấp vào nút lệnh (đảm bảo Chế độ thiết kế được bỏ chọn).

Kết quả:

Xem thêm: Thao tác chuỗi trong VBA Excel

Tham khảo Khóa học VBA Excel tại Hà Nội