Giá trị VBA

0
8

Giá trị VBA

Hành trình của VBA bắt đầu bằng việc biết cách các giá trị được lưu trữ trong các ô. Do đó, biết chức năng GIÁ TRỊ theo VBA có tầm quan trọng hơn. Sau khi nghiên cứu về thuộc tính VBA VALUE, bạn sẽ có thể biết cách các giá trị được lưu trữ trong VBA. Bài viết này giải thích tất cả các loại hàm VALUE trong VBA như cách giá trị được lưu trữ trong các ô, nóng để đặt giá trị, cách chèn giá trị và nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để sử dụng hàm giá trị VBA của Excel?

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm Giá trị VBA với một vài ví dụ trong Excel.

Ví dụ # 1 – Đặt giá trị ô bằng hàm Range.Value

Cài đặt giá trị ô / s bằng Phạm vi. Hàm giá trị đại khái bao gồm hai bước quan trọng:

  • Đặt phạm vi mà bạn muốn giá trị được lưu trữ.
  • Gán một giá trị cho tập phạm vi.

Thực hiện theo các bước dưới đây để đặt giá trị trong Excel VBA:

Bước 1: Chèn một mô-đun mới trong Visual Basic Editor (VBE).

Bước 2: Xác định một thủ tục phụ mới trong mô-đun được chèn để macro có thể được lưu trữ trong đó.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Kết thúc phụ

Bước 3: Xác định một biến mới là một phạm vi có thể được sử dụng để xác định một phạm vi mà bạn muốn lưu trữ giá trị.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Kết thúc phụ

Bước 4: Với sự trợ giúp của chức năng VBA RANGE, gán các ô trong phạm vi cho một biến được xác định với sự trợ giúp của toán tử gán.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Đặt setValue_Var = ThisWorkbook.Worksheet (" Cài đặt_Cell_Value_1"). Phạm vi ("A1")
Kết thúc phụ

Bước 5: Bây giờ, sử dụng thuộc tính Range.Value để có thể gán giá trị cho phạm vi được xác định. Nhập tên biến số set setValue_Var, theo đó phạm vi được xác định.

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Đặt setValue_Var = ThisWorkbook.Worksheet (" Cài đặt_Cell_Value_1"). Phạm vi ("A1") setValue_Var
Kết thúc phụ

Bước 6: Đặt dấu chấm (.) Sau biến để có thể chọn danh sách hàm IntelliSense có sẵn cho biến phạm vi này được xác định.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Đặt setValue_Var = ThisWorkbook.Worksheet (" Cài đặt_Cell_Value_1"). Phạm vi ("A1") setValue_Var.
Kết thúc phụ

Bước 7: Kéo xuống qua danh sách và chọn chức năng Giá trị của Haiti để lưu giá trị dưới biến phạm vi này.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Đặt setValue_Var = ThisWorkbook.Worksheet (" Cài đặt_Cell_Value_1"). Phạm vi ("A1") setValue_Var.Giá trị
Kết thúc phụ

Bước 8: Gán bài Chào mừng bạn đến với thế giới của VBA! làm giá trị cho phạm vi này bằng cách sử dụng toán tử gán.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Đặt setValue_Var = ThisWorkbook.Worksheet (" Cài đặt_Cell_Value_1"). Phạm vi ("A1") setValue_Var.Value = "Chào mừng bạn đến với thế giới của VBA!" Kết thúc phụ

Bước 9: Chúng ta đã hoàn thành phần mã hóa. Chạy mã này bằng cách nhấn nút F5 hoặc Run trong VBE và xem đầu ra.

Bạn cũng có thể gán giá trị cho một phạm vi ô. Tất cả những gì bạn phải làm là trong khi thiết lập phạm vi cho đầu ra, bạn sẽ đưa ra mảng một chiều thay vì tham chiếu một ô.

Bước 10: Trong cùng một mã ở trên, hãy thay đổi Phạm vi từ phiên bản A1 A1 sang kiểu A1 A1: A5.

Mã số:

Sub VBA_Value_Ex1 ()  
Dim setValue_Var As Range
Đặt setValue_Var = ThisWorkbook.Worksheet (" Cài đặt_Cell_Value_1"). Phạm vi ("A1: A5") setValue_Var.Value = "Chào mừng bạn đến với thế giới của VBA!"
Kết thúc phụ

Bước 11: Nhấn nút F5 hoặc Run và xem đầu ra.

Xem thêm: VBA được sử dụng như thế nào?

Tham khảo Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here