Kiến thức cơ bản trong VBA Excel

0
82

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức cơ bản có trong VBA Excel.

  • Tạo một macros: chúng ta có thể tự động hóa một nhiệm vụ mới với nhiều thao tác bằng việc tạo ra một macros trong VBA Excel
  • Msgbox: khi thực hiện các lệnh đã tạo trong macros, ta muốn thông báo cho người dùng biết đã thực hiện xong một thao tác nào đó hoặc cảnh báo người dùng nhập sai… thì chúng ta dùng msgbox
  • Workbook và worksheet object: phạm vi áp dụng các lệnh trong workbook hay là worksheet
  • Range object: Đây là đối tượng quan trọng nhất trong VBA Excel, nó chỉ đối tượng và vùng tương ứng trong excel.
  • Variables: Đây là một loại biến trong lập trình Excel VBA
  • If then Statements: Hàm so sánh các điều kiện có thỏa mãn không
  • Loop: vòng lặp – đây là kiến thức quan trọng nhất trong VBA Excel, vòng lặp giúp chúng ta lặp lại các thao tác trong 1 vùng ô với dòng lệnh đơn giản.
  • Userform: Đây là các nút bấm, box nhập liệu… sử dụng để thiết kế giao tiếp với người dùng
  • Event: là các hành động của người dùng, sau đó ta dùng code để thực hiện các thao tác này. Đây gọi là sự kiện trong excel
  • Funcion & Sub: nếu funcion cho phép trả về một giá trị, sub thì không

Như vậy, chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản có trong VBA Excel. Các bạn có thể tham khảo thêm các nguồn dẫn khác và nếu chưa rõ có thể đăng ký khóa học VBA Excel dành cho doanh nghiệp hoặc khóa học VBA Excel dành cho dân văn phòng tại NIIT-ICT Hà Nội.

Xem thêm: VBA Excel là gì? Lập trình VBA trong Excel là gì?