Làm việc với bổ trợ VBA trong Excel 2016

0
83

Bạn tải và hủy tải bổ trợ trong Excel 2016 bằng cách sử dụng hộp thoại Bổ trợ VBA. Để hiển thị hộp thoại này, chọn Tệp → Tùy chọn → Bổ trợ. Sau đó chọn Bổ trợ Excel từ danh sách thả xuống ở cuối màn hình hộp thoại này và bấm Đi. Hoặc theo dõi nhanh và chọn Nhà phát triển → Bổ trợ → Bổ trợ. Nhưng phương pháp đơn giản nhất là chỉ cần nhấn Alt + TI (phím tắt bàn phím Excel 2003 cũ).

Bất kỳ phương thức nào trong số này cũng hiển thị hộp thoại Bổ trợ. Hộp danh sách chứa tên của tất cả các bổ trợ mà Excel biết. Trong danh sách này, đánh dấu kiểm xác định bất kỳ bổ trợ nào đang mở. Bạn có thể mở và đóng bổ trợ từ hộp thoại Bổ trợ bằng cách chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

Để thêm một bổ trợ mới vào danh sách, bấm Duyệt và sau đó xác định vị trí tệp XLAM.

Chú ý: Bạn cũng có thể mở hầu hết các tệp bổ trợ (như thể chúng là tệp sổ làm việc) bằng cách chọn lệnh Tệp → Mở → Duyệt. Một bổ trợ được mở theo cách này không xuất hiện trong hộp thoại Bổ trợ. Ngoài ra, nếu bạn mở bổ trợ bằng cách chọn lệnh Mở, bạn không thể đóng nó bằng cách chọn Tệp → Đóng. Bạn chỉ có thể xóa bổ trợ bằng cách thoát và khởi động lại Excel hoặc bằng cách viết macro để đóng bổ trợ.

Khi bạn mở một bổ trợ, bạn có thể hoặc không thể nhận thấy bất cứ điều gì khác biệt. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Ribbon thay đổi theo một cách nào đó; Excel sẽ hiển thị một tab mới hoặc một hoặc nhiều nhóm mới trên một tab hiện có. Ví dụ: mở bổ trợ Phân tích ToolPak cung cấp cho bạn một mục mới trên tab Dữ liệu: Phân tích → Phân tích dữ liệu. Nếu bổ trợ chỉ chứa các hàm trang tính tùy chỉnh, các hàm mới sẽ xuất hiện trong hộp thoại Chèn Hàm và bạn không thấy có thay đổi nào trong giao diện người dùng của Excel.

Xem thêm: Cách sử dụng Hộp thoại Chèn Hàm trong VBA Excel 2016


Khóa học VBA Excel tại Hà Nội