Lập trình VBA Excel 2007 cho người giả

0
8

Sự miêu tả

Hướng dẫn từng bước để tạo macro VBA

Khai thác sức mạnh của VBA và tạo các ứng dụng Excel tùy chỉnh

Làm cho Excel 2007 làm việc cho bạn! Hướng dẫn rõ ràng, không suy nghĩ này chỉ cho bạn cách sử dụng VBA để tạo các ứng dụng Excel trông và hoạt động theo cách bạn muốn. Được đóng gói với nhiều chương trình mẫu, nó giải thích cách làm việc với các đối tượng phạm vi, điều khiển luồng chương trình, phát triển hộp thoại tùy chỉnh, tạo thanh công cụ và menu tùy chỉnh, và nhiều hơn nữa.

Khám phá làm thế nào để

  • Nắm bắt các khái niệm lập trình thiết yếu
  • Sử dụng trình soạn thảo Visual Basic
  • Điều hướng giao diện người dùng Excel mới
  • Giao tiếp với người dùng của bạn
  • Xử lý lỗi và lỗi

Xem thêm: Lập trình Excel VBA cho người giả, phiên bản thứ 5

Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here