Nhiệm vụ của C&B trong doanh nghiệp

0
17

Những ai đang quan tâm về nghề C&B, hãy tìm hiểu về công việc mình sẽ phụ trách nhé! Có 4 nhiệm vụ chính của C&B:

Đầu tiên đó là bạn sẽ đảm nhận về chế độ tiền lương, thưởng và những chính sách khác cho người lao động

 • Bạn sẽ phải xây dựng, đề xuất, ban hành và sửa đổi các nội quy hoặc quy chế về các chế độ liên quan đến người lao động của doanh nghiệp mình.
 • Bạn sẽ đảm nhận công việc làm các thủ tục liên quan đến việc đăng ký các nội quy về lao động. Ngoài ra, bạn sẽ tính toán và quyết toán mức đóng thuế TNCN cho người lao động theo quy định của pháp luật
 • Bạn sẽ lên biểu, bảng thanh toán lương, phụ cấp, tiền làm thêm giờ, tiền làm ca, các khoản thưởng theo các quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.
 • Trình những kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện các chế độ đã được thông qua.
 • Thực hiện những công việc được yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề lao động.
 • Làm việc với các cơ quan chức năng về kiểm tra cũng như các chính sách cho lao động

Đảm nhận về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với công nhân viên

 • Xây dựng các quy chế về khen thưởng và thực hiện các chính sách đãi ngộ, thưởng phạt theo chính sách của công ty
 • Phát động và tổ chức các kế hoạch thi đua. Thực hiện khen thưởng, kỷ luật

Đảm nhận việc nghiên cứu, xây dựng đồng thời tổ chức thực hiện các quy chế và quy định của doanh nghiệp

 • Xây dựng các quy chế, quy định và các quy trình cho doanh nghiệp, khi trình duyệt được thống nhất thì phải giám sát, theo dõi
 • Lập ra các phương án và tổ chức việc thực hiện các quy định, quyết định chung của ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng như giám sát quá trình thực hiện.

Một số công tác, nhiệm vụ khác

 • Lưu trữ, quản lý chung các tài liệu, văn bản của ban nhân sự.
 • Thống kê và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác nhân sự.
 • Thực hiện những nhiệm vụ được giao từ giám đốc nhân sự.

Xem thêm: 12 hàm excel tính lương dành cho chuyên viên C&B Excel

Hãy tham gia khóa học C&B Excel ngay hôm nay để trở thành 1 chuyên viên C&B trong tương lai!