Tổng quan về Python

0
57

Python là một ngôn ngữ kịch bản cấp cao, được thông dịch, tương tác và hướng đối tượng. Python được thiết kế để dễ đọc. Nó thường xuyên sử dụng các từ khóa tiếng Anh khi các ngôn ngữ khác sử dụng dấu câu và nó có ít cấu trúc cú pháp hơn các ngôn ngữ khác.

 • Python được thông dịch – Python được trình thông dịch xử lý trong thời gian chạy. Bạn không cần phải biên dịch chương trình của mình trước khi thực thi nó. Điều này tương tự với PERL và PHP.
 • Python là tương tác – Bạn thực sự có thể ngồi tại lời nhắc Python và tương tác trực tiếp với trình thông dịch để viết chương trình của mình.
 • Python hướng đối tượng – Python hỗ trợ phong cách hướng đối tượng hoặc kỹ thuật lập trình đóng gói mã bên trong các đối tượng.
 • Python là ngôn ngữ dành cho người mới bắt đầu – Python là một ngôn ngữ tuyệt vời dành cho các lập trình viên mới bắt đầu và hỗ trợ phát triển một loạt các ứng dụng từ xử lý văn bản đơn giản đến trình duyệt WWW đến trò chơi.

Lịch sử của Python

Python được phát triển bởi Guido van Rossum vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Toán học và Khoa học Máy tính ở Hà Lan.

Python có nguồn gốc từ nhiều ngôn ngữ khác, bao gồm ABC, Modula-3, C, C ++, Algol-68, SmallTalk và Unix shell và các ngôn ngữ script khác.

Python có bản quyền. Giống như Perl, mã nguồn Python hiện có sẵn theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Python hiện được duy trì bởi một nhóm phát triển cốt lõi tại viện, mặc dù Guido van Rossum vẫn giữ một vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của nó.

Các tính năng của Python

Các tính năng của Python bao gồm:

 • Dễ học – Python có ít từ khóa, cấu trúc đơn giản và cú pháp được xác định rõ ràng. Điều này cho phép học sinh tiếp thu ngôn ngữ nhanh chóng.
 • Dễ đọc – Mã Python được xác định rõ ràng hơn và có thể nhìn thấy bằng mắt.
 • Dễ bảo trì – Mã nguồn của Python khá dễ bảo trì.
 • Một thư viện tiêu chuẩn rộng rãi – Phần lớn thư viện của Python rất di động và tương thích đa nền tảng trên UNIX, Windows và Macintosh.
 • Chế độ tương tác – Python có hỗ trợ chế độ tương tác cho phép kiểm tra tương tác và gỡ lỗi các đoạn mã.
 • Portable – Python có thể chạy trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau và có giao diện giống nhau trên tất cả các nền tảng.
 • Có thể mở rộng – Bạn có thể thêm các mô-đun cấp thấp vào trình thông dịch Python. Các mô-đun này cho phép người lập trình thêm vào hoặc tùy chỉnh các công cụ của họ để hiệu quả hơn.
 • Cơ sở dữ liệu – Python cung cấp giao diện cho tất cả các cơ sở dữ liệu thương mại chính.
 • Lập trình GUI – Python hỗ trợ các ứng dụng GUI có thể được tạo và chuyển sang nhiều lệnh gọi hệ thống, thư viện và hệ thống cửa sổ, chẳng hạn như Windows MFC, Macintosh và hệ thống X Window của Unix.
 • Khả năng mở rộng – Python cung cấp cấu trúc và hỗ trợ tốt hơn cho các chương trình lớn hơn so với kịch bản shell.

Ngoài các tính năng nêu trên, Python có một danh sách lớn các tính năng tốt, một số ít được liệt kê bên dưới:

 • Nó hỗ trợ các phương pháp lập trình có cấu trúc và chức năng cũng như OOP.
 • Nó có thể được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản hoặc có thể được biên dịch thành mã byte để xây dựng các ứng dụng lớn.
 • Nó cung cấp các kiểu dữ liệu động cấp rất cao và hỗ trợ kiểm tra kiểu động.
 • Nó hỗ trợ thu gom rác tự động.
 • Nó có thể dễ dàng tích hợp với C, C ++, COM, ActiveX, CORBA và Java.

Khóa học PYTHON (IPD2020) cho người mới bắt đầu