Visual Basic cho Ứng dụng (VBA)

0
32

Visual Basic for Application là gì?

Visual Basic for Application (VBA) là một phần của phần mềm kế thừa của Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) , Visual Basic, công ty được xây dựng để giúp viết chương trình cho hệ điều hành Windows. Visual Basic for Application chạy như một ngôn ngữ lập trình nội bộ trong các ứng dụng Microsoft Office (MS Office, Office) như Access, Excel , PowerPoint, Publisher, Word và Visio.

VBA cho phép người dùng tùy chỉnh ngoài những gì thường có với các ứng dụng máy chủ MS Office, VBA không phải là một chương trình độc lập, bằng cách thao tác các tính năng giao diện người dùng đồ họa (GUI) như thanh công cụ và menu, hộp thoại và biểu mẫu. Bạn có thể sử dụng VBA để tạo các hàm do người dùng xác định (UDF), truy cập các giao diện lập trình ứng dụng (API) của Windows và tự động hóa các quy trình và tính toán cụ thể của máy tính.

Thêm về Visual Basic cho các ứng dụng

VBA là một công cụ hướng sự kiện, có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để báo cho máy tính khởi tạo một hành động hoặc chuỗi hành động. Để thực hiện việc này, bạn xây dựng các macro tùy chỉnh ngắn gọn cho macroin cấu trúc bằng cách nhập các lệnh vào một mô-đun chỉnh sửa.

Một macro về cơ bản là một chuỗi các ký tự có kết quả đầu vào trong một chuỗi ký tự khác (đầu ra của nó) để thực hiện các tác vụ điện toán cụ thể. Bạn không cần phải mua phần mềm VBA vì VBA là phiên bản của Visual Basic đi kèm với Microsoft Office 2010.

[Quan trọng: Visual Basic for Application là phiên bản duy nhất của VB 6 vẫn được Microsoft bán và hỗ trợ và chỉ là một thành phần nội bộ của các chương trình Office.]

Xem thêm: Mảng trong VBA Excel

Tham khảo Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here