Tại sao nên sử dụng PHP để lập trình web?

0
41

PHP là gì?

PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được sử dụng để phát triển các trang web tĩnh hoặc trang web động hoặc các ứng dụng Web. PHP là viết tắt của Hypertext Pre-processor, trước đó là viết tắt của Personal Home Pages.

Các tập lệnh PHP chỉ có thể được thông dịch trên máy chủ đã cài đặt PHP.

Các máy khách truy cập tập lệnh PHP chỉ yêu cầu trình duyệt web.

Tệp PHP chứa các thẻ PHP và kết thúc bằng phần mở rộng “.php”.

Ngôn ngữ kịch bản là gì?

Tập lệnh là một tập hợp các hướng dẫn lập trình được thông dịch trong thời gian chạy.

Ngôn ngữ kịch bản là ngôn ngữ thông dịch các tập lệnh trong thời gian chạy. Các tập lệnh thường được nhúng vào các môi trường phần mềm khác.

Mục đích của các tập lệnh thường là để nâng cao hiệu suất hoặc thực hiện các tác vụ thường xuyên cho một ứng dụng.

Các tập lệnh phía máy chủ được thông dịch trên máy chủ trong khi các tập lệnh phía máy khách được ứng dụng khách thông dịch.

PHP là tập lệnh phía máy chủ được thông dịch trên máy chủ trong khi JavaScript là một ví dụ về tập lệnh phía máy khách được trình duyệt máy khách thông dịch. Cả PHP và JavaScript đều có thể được nhúng vào các trang HTML.

Tại sao sử dụng PHP?

Rõ ràng bạn đã nghe nói về một số ngôn ngữ lập trình trên mạng; bạn có thể tự hỏi tại sao chúng tôi lại muốn sử dụng PHP làm chất độc cho lập trình web. Dưới đây là một số lý do thuyết phục.

 • PHP là mã nguồn mở và miễn phí.
 • Đường cong học tập ngắn so với các ngôn ngữ khác như JSP, ASP, v.v.
 • Tài liệu cộng đồng lớn
 • Hầu hết các máy chủ lưu trữ web đều hỗ trợ PHP theo mặc định không giống như các ngôn ngữ khác như ASP cần IIS. Điều này làm cho PHP trở thành một lựa chọn hiệu quả về chi phí.
 • PHP được cập nhật thường xuyên để bắt kịp xu hướng công nghệ mới nhất.
 • Lợi ích khác mà bạn nhận được với PHP là nó là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ ; điều này có nghĩa là bạn chỉ cần cài đặt nó trên máy chủ và các máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ không cần phải cài đặt PHP; chỉ một trình duyệt web là đủ.
 • PHP đã xây dựng hỗ trợ để làm việc song song với MySQL ; điều này không có nghĩa là bạn không thể sử dụng PHP với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khác. Bạn vẫn có thể sử dụng PHP với
  • Postgres
  • Oracle
  • Máy chủ MS SQL
  • ODBC, v.v.
 • PHP là nền tảng chéo; điều này có nghĩa là bạn có thể triển khai ứng dụng của mình trên một số hệ điều hành khác nhau như windows, Linux, Mac OS, v.v.

PHP được sử dụng để làm gì & Thị phần

Về thị phần, có hơn 20 triệu trang web và ứng dụng trên internet được phát triển bằng ngôn ngữ kịch bản PHP.

Điều này có thể được quy cho các điểm nêu trên;

Sơ đồ dưới đây cho thấy một số trang web phổ biến sử dụng PHP

Tóm lược

 • PHP là viết tắt của Hypertext pre-processor
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ. Điều này có nghĩa là nó được thực thi trên máy chủ. Các ứng dụng khách không cần phải cài đặt PHP.
 • Các tệp PHP được lưu với phần mở rộng tệp “.php” và mã phát triển PHP được bao gồm trong các thẻ.
 • PHP là mã nguồn mở và nền tảng chéo

Hãy tham khảo khóa học PHP Fullstack để làm chủ ngôn ngữ hot hit này!